Počet návštev: 129052
Štvrtok 23. 3. 2017

Kalendár

Narodeniny a meniny

VITAJTE NA STRÁNKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY STRÁNSKE

Novinky

 •              Základná škola Stránske

                    pozýva

  predškoláčky a predškolákov a ich rodičov na

 • 20. 3. 2017

  Do galérie Matematický klokan - 20. marec 2017 boli pridané fotografie. Aj tento rok sa naši žiaci z 1. až 4. ročníka zapojili do matemtickej súťaže Matematický klokan. Koordinátorkou tejto súťaže na našej škole je pani učiteľka Mgr. Ľudmila Maliačková. Úlohy Matematického klokana poznajú v 60 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku oslavuje v tomto roku svoje 20. výročie. Za ten čas si úlohy vyskúšalo 1.260.400 žiakov z 22.699 škôl. Súťaž je špecifická aj tým, že sa koná na celom svete v rovnakom termíne a všetci súťažiaci riešia rovnaké úlohy, prichystané na medzinárodnom mítingu, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia zo všetkých zapojených krajín. Každá krajina robí len minimálne zmeny vyplývajúce z národného kurikula. Matematický klokan spočíva vo vypracovaní testu s výberom odpovede. Žiaci prvého ročníka riešili 12 úloh, úlohy im čítala pani učiteľka a deti vyznačovali odpovede priamo do testu. Druháci až štvrtáci riešili 18 úloh a svoje odpovede vyznačovali do odpoveďových hárkov. Matematický klokan je zameraný na logické myslenie a strategický postup pri riešení úloh s rôznou náročnosťou. Cieľom Matematického klokana je predovšetkým vzbudiť u žiakov záujem o matematiku a prežiť radosť z úspechu. Úlohy sú väčšinou hravé, zaujímavé, neštandardné a sú vhodnou prípravou na rôzne školské testovania.

 • 17. 3. 2017

  Do galérie Deň ľudovej rozprávky v ŠKD - 16. a 17. marec 2017 boli pridané fotografie. Deti z našej základnej školy si vŠKD spolu s pani vychovávateľkou a zároveň školskou knihovníčkou Mgr. Oľgou Štrbovou spoločne pripomenuli výročie narodenia známeho zberateľa slovenských rozprávok a folkloristu Pavla Dobšinského (16. marec 1828). Knižnice na Slovensku si 16. marca pripomínajú ako Deň ľudovej rozprávky od roku 2008. Vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia spisovateľa Pavla Dobšinského. Pani vychovávaeľka pripravila pre deti aktivity ku Dňu ľudovej rozprávky, ktoré prebiehali v dňoch 16. a 17. marca 2017 v rámci ŠKD. Pani vychovávateľka prvý deň predstavila život a dielo Pavla Dobšinského formou prezentácie na interaktívnej tabuli. Ukázala deťom knihy zo školskej knižnice - Prostonárodné slovenské povesti, ktoré si deti poprezerali a prečítali si z nich rozprávky. Na druhý deň si priniesli deti knihy od Pavla Dobšinského z domu, vzájomne si ich vymenili a poprezerali. Vypočuli si rozprávky Braček jelenček a Ako išlo vajce na vandrovku z audionahrávok a nakreslili si k nim obrázky, z ktorých vytvorili výstavku. Aj takouto zábavnou formou priblížila pani vychovávateľka deťom v ŠKD naše ľudové dedičstvo - rozprávky, v ktorých je všetko možné a spravodlivé. Škoda len, že nakoniec zazvoní zvonec a rozprávke je koniec...

 • 13. 3. 2017

  Do galérie Návšteva Krajskej knižnice v Žiline - 13. marec 2017 boli pridané fotografie. Žiaci z 2. a 3. ročníka sa tento školský rok zapojili do celoslovenského čitateľského projektu Čítame s Osmijankom. Preto sa aj rozhodli, že v rámci Týždna slovenských knižníc, (ktorý trval od 13. marca do 19. marca) navštívia výstavu Osmijankova literárna záhrada. Naši druháci a tretiaci spolu s ich triednymi učiteľkami Mgr. Evou Smieškovou a Mgr. Ľudmilou Maliačkovou sa 13. marca 2017 vybrali do Krajskej knižnice v Žiline, aby navštívili Osmijankovu literárnu záhradu. V tejto jedinečnej záhrade videli Rozprávkovník Osmijankových rozprávok, Šifrovník na odkliatie princeznej, Fantazmagoriku veľkoplodú so svojimi rozprávkovými postavičkami, Knihokvety vzácne z ľudovej pokladnice i výtvory žiakov. Cesta záhradou bola neobyčajná. Deti museli prejsť močiarom - porekadlovníkom, vytvoriť vlastnú stopu, poskladať Veršoplôtik, ale nakoniec si mohli oddýchnuť v čarovnom Peliešku. Pani knihovníčka spolu s Osmijankom a Osmidunčom pripravili pre našich žiakov množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa aktívne zapájali. Deti veľa rozprávali nielen o sebe, ale aj o svojich rodinách a prečítaných rozprávkach. Všetky aktivity a úlohy, ktoré deti počas putovania plnili boli nápadité a našim žiakom sa v Osmijankovej literárnej záhrade veľmi páčilo.

 • 6. 3. 2017

  Do galérie Motýľ Jasoň - 6. marec 2017 boli pridané fotografie. V pondelok 6. marca 2017 navštívila našu základnú školu pani Anna Mandáčková, ktorá zastupuje neziskovú organizáciu BIOMASA. BIOMASA ako environmentálna nezisková organizácia v rámci projektu SMAPUDE LIFE pripravila poučný rozprávkový seriál „Motýľ Jasoň" zameraný na problematiku klimatických zmien. Pani Anna Mandáčková prostredníctvom krátkych rozprávok - Raj na zemi, Voda a Nová dedina interaktívnou a zaujímavou formou načrtla potrebu ochrany životného prostredia. Rozprávky deťom ukázali život na dedine, starostlivosť o pôdu a domáce zvieratá. Deti spoznávali ľudové zvyky a tradície, obnoviteľné zdroje energie, domáce výrobky (syr, bryndza), zoznamovali sa so stavbou domu. Celý rozprávkový seriál im pomáhal pochopiť dôležitosť zachovania a ochrany prírody a prírodných zdrojov. Zámerom rozprávkového seriálu bolo rozšíriť povedomie detí o závažných klimatických zmenách a predstavenie snahy ľudí o ich zvládnutie zmenou správania. Veríme, že aj takýmto kreatívnym spôsobom je možné prispieť k znovu fungujúcej harmónii medzi človekom a prírodou.

 • 6. 3. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie KOZMIXU - 6. marec 2017 boli pridané fotografie. V pondelok 6. marca 2017 zastupujúca pani riaditeľka Mgr. Simona Šáleková vyhodnotila interaktívnu Hviezdnu súťaž KOZMIXU, ktorá prebiehala od začiatku školského roka a trvala do februára 2017. Žiaci vypracovávali úlohy, ktoré im zadávali pani učiteľky cez portál Kozmix. Tento portál obsahuje 500 lekcií a 2000 animácií z 11 predmetov. Deti tak počítač, či tablet využívali nielen na hru, ale aj na moderné a zábavné učenie sa. Za každú vypracovanú úlohu získali od svojho učiteľa nálepku mimozemšťana Kozmixa, ktorú si vlepili do hracej karty. Vyplnená hracia karta postupovala do súťaže. Za úspešné splnenie úloh v Hviezdnej súťaži sa deti stala členmi Kozmixovej partie a získali Certifikát člena Kozmixovej partie. 

 • 24. 2. 2017

  Základná škola Stránske ďakuje týmto rodičom našich žiakov za podporu a príspevok formou finančných a vecných darov venovaných do tomboly na Fašiangový karneval.

  Finančné príspevky:

  p. Pialová - 10 €, p. Nosková - 10 €, p. Ondrišíková - 10 €, p. Repkovská - 5 €, p. Kučeráková - 5 €, p. Giablová - 6,30 €, p. Knapcová - 5 €, p. Krause - 1 €, p. Knapcová - 5 €, p. Mačejáková - 5 €, p. Hrdá - 10 €, anonymný darca - 10 €.

 • 24. 2. 2017

  Do galérie Fašiangový karneval - 24. február 2017 boli pridané fotografie. Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal Fašiangový karneval obľúbenou tradíciou. V tomto roku sa konal v piatok 24. februára 2017 v doobedňajších hodinách na chodbe našej základnej školy, ktorú pani učiteľky krásne vyzdobili a pripravili na dobrú zábavu. Tento deň bol osobitý aj tým, že bol posledný pred jarnými prázdninami a karneval umocnil jeho čaro.

 • 6. 2. 2017

  Poďakovanie Základnej školy Stránske za 3. školský ples - 4. február 2017

  Touto cestou sa chceme poďakovať, vážení rodičia a hostia za to, že ste svojou prítomnosťou výrazne prispeli k vysokej spoločenskej úrovni podujatia a veľmi dobrej zábave. Veríme, že nikto z vás neodchádzal z plesu sklamaný a že ste boli spokojní s celkovým priebehom nášho 3. školského plesu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie 3. školského plesu - pani učiteľkám za krásnu výzdobu sály a stolov, pánovi starosti za organizáciu a zapožičanie sály, mamičkám zo ZRŠ za pečenie slaného pečiva pomoc pri tombole a pri obsluhe.

 • 5. 2. 2017

  Do galérie 3. školský ples ZŠ Stránske - 4. február 2017 boli pridané fotografie. Dňa 4. februára 2017 sa konal 3. školský ples v sále Kultúrneho domu Stránske. Dámy v krásnych šatách a páni v oblekoch  vstupovali do sály, kde ich vítala pani riaditeľka Mgr. Katarína Švajdová s manželom. Ples slávnostne otvorili riaditeľka školy Mgr. Katarína Švajdová a starosta obce Jaroslav Mitaš. Žiaci zo základnej školy sa predviedli so svojím kultúrnym porgramom, ktorý s nimi nacvičila zastupujúca riaditeľka školy Mgr. Simona Šáleková. Ples otvorili prvým tancom všetky pani učiteľky zo základnej školy. O zábavu sa starala hudobná skupina Rytmus z Rajeckej doliny. Veselá nálada a príjemná atmosféra, umocnená krásnou výzdobou, sprevádzala všetkých hostí počas celého večera. Skvelá hudba, chutná večera, vynikajúce zákusky a bohatá tombola prispeli k  neopakovateľnej atmosfére rodičovského plesu a vynikajúcej nálady všetkých prítomných. Poďakovanie patrí všetkým našim skvelým rodičom a priateľom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tohto úžasného večera.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Stránske 80
  Stránske 80
  013 13 Rajecké Teplice
 • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Švajdová - MD
  Zastupujúca riaditeľka školy: Mgr. Simona Šáleková

  Telefónne číslo: 041/549 35 14

Fotogaléria