Počet návštev: 145291
Utorok 17. 10. 2017

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 18.10.2017)
Mgr. Eva Smiešková
Pozajtra (Štvrtok 19.10.2017)
Kristián Grochal (1.)

VITAJTE NA STRÁNKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY STRÁNSKE

Novinky

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2017 /streda/ o 16.00 hod. v 1. triede ZŚ Stránske. 

 • 7. 9. 2017

  Do galérie Slávnostné otvorenie nového školského roka boli pridané fotografie. Aj napriek upršanému a chladnému počasiu sme v našej škole privítali nový školský rok 2017/2018 s radosťou. Na začiatku privítala žiakov, rodičov i pedagogický zbor zastupujúca pani riaditeľka Mgr. Eva Smiešková.  Po jej príhovore už privítala a predstavila nových žiakov školy - prváčikov ich triedna pani učiteľka PaedDr. Eva Strhárová. Informovala rodičov, aj žiakov o zmenách, ktoré sa udiali a taktiež predstavila pani učiteľky, ktoré budú v tomto školskom roku vyučovať na našej škole. Samozrejme, nechýbal ani príhovor starostu obce, pána Jaroslava Mitaša. Potom nasledovala krátka kultúrna vložka, v ktorej nám žiačka tretieho ročníka, Paťka Kadúcová, zarecitovala krásnu básničku. V závere sme si ešte všetci zaspievali pesničku od Mira Jaroša - Do školy sa teším.

 • 30. 8. 2017

  Milí žiaci a rodičia, 

  srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 8.00 hodine v budove ZŠ Stránske.

 • 30. 6. 2017

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 boli pridané fotografie. Koniec školského roka 2016/2017 sa uskutočnil v piatok 30. júna 2017. Na začiatku privítala pani riaditeľka Mgr. Katarína Švajdová krátkym príhovorom všetkých žiakov, pani učiteľky, rodičov a hostí. Po jej príhovore nasledoval príhovor starostu obce Stránske, pána Jaroslava Mitaša. Pani riaditeľka vyhodnotila najlepších žiakov z každej triedy a odovzdala im knižné odmeny. Odmenila aj žiakov, ktorí sa zapojili do zberu papiera a doniesli najviac kíl papiera. Odmenení žiaci získali diplom a vecné ceny. Potom sa pani riaditeľka prihovorila odchádzajúcim štvrtákom a popriala im veľa úspechov na II. stupni. V mene školy sa rozlúčila aj s pani učiteľkou Mgr. Simonou Šálekovou, ktorej skončilo zastupovanie za MD. Poďakovala jej za odvedenú prácu a popriala jej šťastie, zdravie a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Nasledoval program lúčiacich sa štvrtákov, ktorý mnohých dojal k slzám. Štvrtáci sa poďakovali všetkým pani učiteľkám, ktoré ich učili a odovzdali im kytičku kvetov.  Na záver pani riaditeľka popriala všetkým prítomným krásne a slnečné prázdniny a žiaci sa rozišli do svojich tried, kde im triedne učiteľky odovzdali vysvedčenia.

 • 23. 6. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik: 19.6.-23.6. 2017 boli pridané fotografie. Aj tento školský rok mali žiaci našej základnej školy možnosť absolvovať základný a zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý prebiehal v dňoch 19. júna až 23. júna 2017 na ZŠ Martinská v Žiline. Zúčastnilo sa ho 30 detí, z toho 2 deti výcvik nedokončili pre chorobu. Žiaci v priebehu 20 hodín pod vedením skúsených inštruktorov získavali a zdokonaľovali si základné plavecké zručnosti. V úvode deti absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a podľa toho boli rozdelené do dvoch skupín: začiatočníkov a pokročilých. Žiaci sa zoznamovali s vodným prostredím, skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí s cieľom odbúrať strach. Postupne si začiatočníci osvojovovali splývavú polohu. Učili sa a zdokonaľovali plavecký spôsob kraul a znak. Pri nácviku používali plávacie dosky. Dôkladne si osvojili prácu horných a dolných končatín. Učili sa efektívne dýchať pri plávaní. Inštruktori ich neustále upozorňovali na chyby pri nácviku a snažili sa ich odstrániť. Veľmi dôležité bolo precvičovanie súhry pohybu končatín so správnym dýchaním. Výcvikom si žiaci rozvíjali vôľové vlastnosti, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere výcviku inštruktori deti vyhodnotili a odovzali im "mokré vysvedčenia".

 • 6. 6. 2017

  Do galérie Školský výlet: Strečno-Nezbúdska Lúčka - 6. jún 2017 boli pridané fotografie. "Nie je škola ako škola..." známa veta. Ale čo je Hradná škola? Ako vyzerá? Čo sa v nej deje? Žiaci z našej školy, už poznajú odpoveď, lebo sa jej zúčastnili. 6. júna 2017 (utorok) v rámci školského výletu, navštívili hrad Strečno, kde sa Hradná škola konala. Pripravili ju pracovníci Považského múzea. Deti mali možnosť zažiť tvorivé dielne: archeologickú (hľadať "vzácne nálezy"), drotársku (vyrobiť si jednoduché predmety z drôtu), historickú (vidieť výrobu papyrusu), keramickú (vidieť výrobu keramiky), prírodovednú (vypočuť si prednášku a vidieť výstavu operencov). Dozvedeli sa aj zaujímavé informácie o hrade, jeho histórii a najznámejších obyvateľovch. Po absolvovaní Hradnej školy získali triedne kolektívy certifikáty "Učencov histórie". Nezabudnuteľný bol krásny výhľad na okolie z veže hradu. Deti sa pohrali v stredovekej dedinke, nakúpili suveníry - medovníčky, hlinené hrnčeky, misky, zvončeky...

 • 5. 6. 2017

  Do galérie MDD-návšteva zábavného centra KONGO - 31. máj 2017 boli pridané fotografie.Tento školský rok opäť naši žiaci dostali svoj darček k MDD - predpoludnie strávené v detskom zábavnom centre Kongo v Žiline. Deti si užili na ploche 1 200 m2 veľkého zábavného krytého ihriska nielen rôzne šmýkačky,togogany, labyrinty, multifunkčnú preliezačku, trampolíny a rôzne iné atrakcie, ale aj príjemné chvíle pri hrách so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Čas, ktorý tam naši žiaci strávili, ušiel veľmi rýchlo a mnohým z nich sa nechcelo odtiaľ ani odísť. Po návrate do školy, starosta obce pán Jaroslav Mitaš pozval deti na guláš, ktorý im už tradične varí každý rok k MDD. Vyskákané a ubehané deti si na ňom pochutili, a tak s plným žalúdkom zakončili oslavu svojho sviatku.  

 • 22. 5. 2017

  Do galérie Matematický Klokan - vyhodnotenie - 22. máj 2017 boli pridané fotografie. Dňa 22. mája 2017 sme na našej škole slávnostne vyhodnotili medzinárodnú matematickú súťaž KLOKAN, do ktorej sa každoročne zapájame. Tento rok sa zapojilo do tejto súťaže 17 žiakov z ročníkov 1. až 4.  Sme radi, že kritéria úspešného riešiteľa splnili 4 žiaci školy: Paťka Kadúcová z 2. ročníka a žiaci z 3. ročníka - Romanka Knapcová, Janko Rostáš a Jakubko Vereš. Všetci štyria úspešní riešitelia boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Didaktické hry v prírode - 19. máj 2017 boli pridané fotografie. Každoročne v jarnom období sa uskutočňujú Didaktické hry, ktoré sa konajú v prírode a vždy sa tešia veľkej popularite žiakov. Aj tento školský rok sa uskutočnili Didaktické hry v prírode 19. mája 2017. Deti sa spolu s pani učiteľkami vybrali na Vavršovce. Po ceste si zopakovali pravidlá cestnej premávky, správanie chodcov a cyklistov na ceste. V lese spoznávali stromy, kríky, rastliny, pozorovali stopy zvierat a rôzny hmyz. Pani učiteľky im porozprávali o význame lesa a jeho ochrane. Deti si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. A nakoniec prišla dlho očakávaná chvíľa - opekanie špekačiek. Didaktické hry v prírode splnili svoj cieľ a aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu, ktoré prispelo k úspechu tohto dňa.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Stránske 80
  Stránske 80
  013 13 Rajecké Teplice
 • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Švajdová - MD
  Zastupujúca riaditeľka školy: Mgr. Simona Šáleková

  Telefónne číslo: 041/549 35 14

Fotogaléria