Počet návštev: 136298
Sobota 24. 6. 2017

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 24.6.2017)
Ján Rostáš (3.)
Zajtra (Nedeľa 25.6.2017)
Tadeáš Papučík (4.)

VITAJTE NA STRÁNKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY STRÁNSKE

Novinky

 • 6. 6. 2017

  Do galérie Školský výlet: Strečno-Nezbúdska Lúčka - 6. jún 2017 boli pridané fotografie. "Nie je škola ako škola..." známa veta. Ale čo je Hradná škola? Ako vyzerá? Čo sa v nej deje? Žiaci z našej školy, už poznajú odpoveď, lebo sa jej zúčastnili. 6. júna 2017 (utorok) v rámci školského výletu, navštívili hrad Strečno, kde sa Hradná škola konala. Pripravili ju pracovníci Považského múzea. Deti mali možnosť zažiť tvorivé dielne: archeologickú (hľadať "vzácne nálezy"), drotársku (vyrobiť si jednoduché predmety z drôtu), historickú (vidieť výrobu papyrusu), keramickú (vidieť výrobu keramiky), prírodovednú (vypočuť si prednášku a vidieť výstavu operencov). Dozvedeli sa aj zaujímavé informácie o hrade, jeho histórii a najznámejších obyvateľovch. Po absolvovaní Hradnej školy získali triedne kolektívy certifikáty "Učencov histórie". Nezabudnuteľný bol krásny výhľad na okolie z veže hradu. Deti sa pohrali v stredovekej dedinke, nakúpili suveníry - medovníčky, hlinené hrnčeky, misky, zvončeky...

 • 5. 6. 2017

  Do galérie MDD-návšteva zábavného centra KONGO - 31. máj 2017 boli pridané fotografie.Tento školský rok opäť naši žiaci dostali svoj darček k MDD - predpoludnie strávené v detskom zábavnom centre Kongo v Žiline. Deti si užili na ploche 1 200 m2 veľkého zábavného krytého ihriska nielen rôzne šmýkačky,togogany, labyrinty, multifunkčnú preliezačku, trampolíny a rôzne iné atrakcie, ale aj príjemné chvíle pri hrách so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Čas, ktorý tam naši žiaci strávili, ušiel veľmi rýchlo a mnohým z nich sa nechcelo odtiaľ ani odísť. Po návrate do školy, starosta obce pán Jaroslav Mitaš pozval deti na guláš, ktorý im už tradične varí každý rok k MDD. Vyskákané a ubehané deti si na ňom pochutili, a tak s plným žalúdkom zakončili oslavu svojho sviatku.  

 • 22. 5. 2017

  Do galérie Matematický Klokan - vyhodnotenie - 22. máj 2017 boli pridané fotografie. Dňa 22. mája 2017 sme na našej škole slávnostne vyhodnotili medzinárodnú matematickú súťaž KLOKAN, do ktorej sa každoročne zapájame. Tento rok sa zapojilo do tejto súťaže 17 žiakov z ročníkov 1. až 4.  Sme radi, že kritéria úspešného riešiteľa splnili 4 žiaci školy: Paťka Kadúcová z 2. ročníka a žiaci z 3. ročníka - Romanka Knapcová, Janko Rostáš a Jakubko Vereš. Všetci štyria úspešní riešitelia boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Didaktické hry v prírode - 19. máj 2017 boli pridané fotografie. Každoročne v jarnom období sa uskutočňujú Didaktické hry, ktoré sa konajú v prírode a vždy sa tešia veľkej popularite žiakov. Aj tento školský rok sa uskutočnili Didaktické hry v prírode 19. mája 2017. Deti sa spolu s pani učiteľkami vybrali na Vavršovce. Po ceste si zopakovali pravidlá cestnej premávky, správanie chodcov a cyklistov na ceste. V lese spoznávali stromy, kríky, rastliny, pozorovali stopy zvierat a rôzny hmyz. Pani učiteľky im porozprávali o význame lesa a jeho ochrane. Deti si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. A nakoniec prišla dlho očakávaná chvíľa - opekanie špekačiek. Didaktické hry v prírode splnili svoj cieľ a aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu, ktoré prispelo k úspechu tohto dňa.

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek - 12. máj 2017 boli pridané fotografie. Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy druhú májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. Po roku, v piatok 12. mája 2017, sme sa opäť zišli s mamami a starými mamami našich detí na besiedke ku Dňu matiek. Ako každý rok, tak aj na tento sviatok sa žiaci už niekoľko dní vopred pripravovali v spolupráci s triednymi učiteľkami (Mgr. Martinou Horskou - 1. ročník, Mgr. Evou Smieškovou - 2. ročník, Mgr. Ľudmilou Maliačkovou - 3. ročník, Mgr. Simonou Šálekovou - 4. ročník)  - učili sa básničky, pesničky, tance a nacvičovali program. Rodičia sa mali na čo pozerať, vystúpenia ich ratolestí mali často veľmi emotívny charakter, kedy padli aj nejaké tie slzičky, ale núdza nebola ani o smiech a humorné scénky.  Deti sa touto besiedkou chceli poďakovať svojim mamám a starým mamám za to, že sa o nich príkladne starajú a odkázať im, že ich majú veľmi rady. Svojim mamičkám pripravili naši žiaci aj darčeky v podobe papierových srdiečok a kvetín. Všetci v podvečer odchádzali domov dojatí šikovnosťou svojich detí a plní emócií z predvedeného programu, mamičky a staré mamičky obdarované aj kvetom, ktorý im venoval starosta obce Stránske, pán Jaroslav Mitaš. 

 • 29. 4. 2017

  Do galérie Rozprávková noc v škole - 28. apríl 2017 boli pridané fotografie. Aj tento školský rok sa uskutočnila medzi žiakmi veľmi obľúbená akcia - Rozprávková noc v škole. Deti prišli do školy v piatok 28. apríla 2017 o 18.00 hod., vybavené spacákmi, karimatkami, ale hlavne dobrou náladou. Pani učiteľky - Mgr. Martina Horská, Mgr. Ľudmila Maliačková a Mgr. Eva Smiešková, ktoré strávili so žiakmi noc v škole, privítali deti a rozdelili ich do skupín podľa farby kocky na 3 skupiny: biely, modrý, červený. Každá skupina dostala rolku s úlohou - vymyslieť a vytvoriť pána alebo pani Sníčkovcov. Deti museli najmenšieho člena zo svojej skupiny obkresliť na veľký papier, vystrihnúť a vymaľovať. Vlasy mu urobili z farebných konfiet. Potom sa jednotlivé skupiny navzájom ohodnotili potleskom a konečne mohla prísť zaslúžená odmena - pizza. Pani kuchárka Mačejáková prišla uvariť skvelý čaj, ktorý mal u detí veľký úspech. Šikovné mamičky pripravili aj chutné koláčiky. Po večeri mali deti ešte chvíľu pre seba a svoje hry. Následne sa premietali v triedach, ktoré premenili pani učiteľky na kinosály, rozprávky ZOOTROPOLIS a SPIEVAJ. Po ich skončení sa deti odobrali na spánok, prváčikom rozprávanie a chichotanie dlho netrvalo a za chvíľu spokojne odfukovali. Starší žiaci si večierku troichu predĺžili, ale nakoniec aj oni od únavy zaspali. Ráno o 7.00 hod. si prišli pre svoje spokojné a vysmiate deti rodičia. 

 • 28. 4. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie "Čitateľskej súťaže pre žiakov ZŠ" - 28. apríl 2017 boli pridané fotografie. Naši štvrtáci sa zapojili pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti do "Čitateľskej súťaže pre žiakov základných škôl", ktorú vyhlásil Peter Plavčan, minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s VEDOU, vydavateľstvom SAV. Kristínka Knapcová, žiačka 4 ročníka, získala osobitné ocenenie od poroty za príspevok na tému "Kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok". Blahoželanie od ministerstva školstva dostala prostredníctvom listu a súčasne získala aj vecnú cenu - školskú tašku. Pán minister Plavčan sa takisto poďakoval aj pani učiteľke, ktorá Kristínku na túto čitateľskú súťaž prihlásila, a to triednej učiteľke - Mgr. Simone Šálekovej. Kristínke všetci srdečne gratulujeme!!!

 • 24. 4. 2017

  Do galérie Beseda s lesníkom v ŠKD - 24. apríl 2017 boli pridané fotografie. V súčasnosti sa veľmi často stretávame s myšlienkou, že príroda je neoddeliteľnou súčasťou života človeka. Z tohto dôvodu sa pani vychovávateľka Mgr. Oľga Štrbová, rozhodla v pondelok 24. apríla 2017 v rámci tematického týždňa ,,DEŇ ZEME" a mesiaca Apríl - mesiac lesov pre deti v školskom klube detí zorganizovať besedu s lesníkom a poľovníkom Ing. Tomášom Ďurianom. Cieľom bolo priblížiť našim žiakom problematiku poľovníctva, ochrany prírody a starostlivosti o ňu. Počas besedy pán Ďurian ukázal deťom aj parožie srnčej a jelenej zveri. Žiaci získali veľa informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti o zvieratká počas celého roku, najmä v zime, a o ich nepretržitom pozorovaní zvierat z poľovníckych posedov. Hlavnou myšlienkou besedy bolo predstaviť deťom činnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o prírodu a jej ochranu. Beseda sa deťom v školskom klube detí veľmi páčila. Bola poučná, zaujímava a svojou formou oslovila aj najmenších. Veríme, že touto vydarenou akciou sa nám podarilo nielen zvýšiť vedomostnú úroveň našich žiakov, ale aj podnietiť ich záujem o túto problematiku. Na záver patrí poďakovanie pánovi Ďurianovi za jeho ochotu prísť medzi našich žiakov do školského klubu detí a tiež pani vychovávateľke, ktorá pomohla zorganizovať toto pekné podujatie.

 • 12. 4. 2017

  Do galérie Zápis predškolákov do 1. ročníka ZŠ - 12. apríl 2017 boli pridané fotografie. V stredu 12. apríla 2017 prebiehal na našej základnej škole zápis predškolákov do 1. ročníka ZŠ. Budúci prváci, ktorých sprevádzali rodičia a súrodenci, sa na zápis veľmi tešili. Prišli deti nielen zo Stránskeho, ale už tradične aj z Poluvsia. Na niektorých deťoch bolo vidieť veľké odhodlanie a radosť, na niektorých obavy či dokonca strach, ale ten sa o chvíľu úplne vytratil. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Švajdová na začiatku privítala predškolákov a ich rodičov, v krátkosti im predstavila školskú a mimoškolskú činnosť našej školy. Budúcich prváčikov povzbudila a predstavila im ich prvú triednu učiteľku - PaedDr. Evu Strhárovú. Potom už predškoláci usilovne pracovali a ukázali všetkým prítomným, že na vstup do školy sú perfektne pripravení. Pani učiteľky Mgr. Martina Horská a Mgr. Ľudmila Maliačková si pre nich pripravili množstvo zaujímavých úloh a cvičení, prostredníctvom ktorých ukázali nielen svoje vedomosti a schopnosti, ale aj sociálne zručnosti pracovať v kolektíve a vo dvojici. Na záver pani riaditeľka deti pochválila a vyjadrila radosť na tým, že čoskoro sa stanú žiakmi našej školy. Spolu s ich budúcou pani učiteľkou im poblahoželala k zvládnutému zápisu a venovali im pamätný list s darčekom. Tento školský rok sa do našej školy zapísalo 15 detí, z toho 1 dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a 1 dieťa požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 • 3. 4. 2017

  Do galérie Slávik Slovenska - 3. apríl 2017 boli pridané fotografie. Tretí aprílový deň sa v našej škole niesol v očakávaní na spevácku súťaž, ktorá je medzi našimi žiakmi veľmi obľúbená - Slávik Slovenska. Od rána žiaci, ktorí postúpili z triednych kôl do školského kola, si poslednýkrát precvičovali súťažné piesne. Spev sa ozýval z každej triedy. Najpopulárnejšími piesňami medzi žiakmi boli "To tá Heľpa" a "Po nábreží koník beží". V priebehu súťaže sa predstavilo veľa dobrých spevákov a speváčok, ale len traja mohli byť najlepší. Niektorým deťom zmarila výkon tréma, ale aj tak si zaslúžili potlesk za preukázanú odvahu spievať pred takým náročným publikom, ako boli všetci žiaci z našej školy. Porota zložená zo všetkých pani učiteliek mala ťažkú úlohu vybrať najlepších spevákov, ale nakoniec vybrala troch víťazov, ktorí získali diplom a vecné odmeny. Gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Stránske 80
  Stránske 80
  013 13 Rajecké Teplice
 • Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Švajdová - MD
  Zastupujúca riaditeľka školy: Mgr. Simona Šáleková

  Telefónne číslo: 041/549 35 14

Fotogaléria